مدیریتکده

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS

سيستم هاي اطلاعاتي
DSS

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف سیستم های اطلاعاتی

انواع سیستم های اطلاعاتی

روابط بین سیستم های اطلاعاتی

انواع سیستم های اطلاعاتی

بحث تصمیم گری و مدیریت

تاریخچه DSS

تعاریف DSS

 

مقدمه

شكل گيري از دهه 1970

 

حل مسائل نيمه ساخت يافته يا بدون ساختار

 

كمك به تصميم گيري مديران عالي جهت تصميم گيري در سطوح تاكتيكي/ استراتژيكي

 

سیستم های اطلاعاتی

           ¨سيستمهای اطلاعاتی به معنی گردآوری ، ذخيره ، پردازش، اشاعه و استفاده ازاطلاعات است اين مسأله به نرم افزار و يا سخت افزار محدود نمی شود بلكه اهميت انسان وهدفهايش را در استفاده از فن‌آوری ، ارزشها ومعيارهايی كه دراين انتخاب به كار می رود ، همچنين ارزيابی نهايی از اينكه اين ابزار وسيله ای برای رسيدن به هدفهايش بوده اند يا خير را دربرمي گيرد . درصورتی كه هدف ازمديريت اطلاعات ارتقای كارآيی سازمان ازطريق تقويت تواناييهای آن برای برآورد  نيازهای درونی وبرونی  آن در يك وضعيت فعال و پويا ، تثبيت شده است .

ساختار کلی یک سیستم اطلاعاتی

انواع سیستم های اطلاعات:

این سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ( CBIS ) می‌باشند.

        ¨سیستم پردازش تراکنش (TPS  )

        ¨سیستم کارگران دانش (KWS )           

        ¨سیستم اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

¨         سیستم تصمیم یار ( DSS  )

        ¨سیستم اطلاعات اجرایی (EIS  )

        ¨سیستم اطلاعات حسابرسی ( AIS )

        ¨سیستم اطلاعات راهبردی (SIS  )

        ¨برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP )

 

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

تصمیم گیری مدیریتی و سیستمهای اطلاعاتی

مدیر نخستین وبزرگترین تصمیم گیرنده در سازمان است

 که در تمام فعالیتهای وی فرایند تصمیم گیری وجود دارد با

توجه به تغییرات سریع وپیچیدگی محیطی که مدیران در

آن به فعالیت مشغولند استفاده از سیستم های اطلاعاتی

 مناسب برای مدیران امری حیاتی است .

 

تغییراتی که می تواند بر تصمیم گیری مدیر تاثیر بگذارد :

1- توسعه فناوری وسیستم های ارتباطی باعث بوجود آمدن تعداد راهکارهای بیشتر می شود.
2- پیچیدگی وحجم عملیات اتوماسیون و... باعث بوجود آمدن خطا در چندین بخش سازمان شده که هزینه زیاد  ناشی از خطای بوجود آمده به سازمان تحمیل می شود.
3- امکان دارد دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مشکل باشد در حالیکه باید به سرعت تصمیم ها گرفته شوند.
4- افزایش بازارهای جهانی ، مصرف کنندگی ، مداخله دولت وکاهش ثبات سیاسی، عدم قطعیت در مورد آینده را به دنبال دارند.

مدیران و تصمیم گیری

 

مدیران و تصمیم گیری - ادامه

     1- تصمیم گیری یکی از اجزای مهم مدیریت

    2- فناوری اطلاعات و تصمیم گیری

تعاریفDSS

”سيستم‌هاي پشتيباني تصميم، سيستم‌هايي هستند كه منابع فكري افراد را با قابليت‌هاي كامپيوتر، جهت بهبود كيفيت تصميمات به كار مي‌گيرند. اين سيستم‌ها، معمولاً براي حل مسائل نيمه ساخت يافته به كار مي‌روند.“

تعاریفDSS - ادامه

سيستم‌هاي پشتيباني تصميم، سيستمهاي تعاملي مبتني بر كامپيوتر مي ‌باشند كه تصميم‌گيران را ياري مي‌كنند تا با به‌كارگيري دادهها و مدلها، مسائل نيمه‌ساخت‌يافته را حل نمايند.

تعاریفDSS - ادامه

تاریخچه

مطالعات بر روی این موضوع به دو ناحیه تقسیم میشوند:

تاریخچه-ادامه

DSS به طور متناوب در طی سالها وجود داشته ولی دید و تعاریف آن متفاوت بوده

در 1970 اینگونه شرح داده میشد :

       یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر برای کمک به تصمیم گیری

 

“a computer based system to aid decision making”

 

 

تاریخچه - ادامه

در اواخر 1970 تمر کز DSS بر روی سیستم های تعاملی مبتنی بر کامپیوتر که بر اساس پایگاه های داده و مدل ها ، به فرآیند تصمیم گیری برای حل کردن مسائل پیچیده و بد ساختار کمک کنند بیشتر شد

 

“interactive computer-based systems which help decision-makers utilize data bases and models to solve ill-structured problems”

 

تاریخچه - ادامه

در دهه 1980 استفاده از تکنولوژی مناسب و در دسترس به منظور بهبود اثر بخشی فعالیت های مدیریتی و حرفه ای باید فراهم می شد

 

“using suitable and available technology to improve effectiveness of managerial and professional activities”

 

تاریخچه - ادامه

سپس فناوری های پشتیبان تصمیم گروهی و بعد از آن هوشمند ارائه شد

به کار گیری سیستم های هوشمند و تصمیم گیری پر خطر هستند،زیرا تضمینی برای به دست آوردن نتایج مثبت وجود ندارد.

تاریخچه - ادامه

در 1987 اولین سیستم پشتیبان تصمیم گیری توسط Instruments   Texas با نام

سیستم نمایش انتصاب دروازه

“Gate Assignment Display System”          

برای خطوط هوایی آمریکا ساخته شد

 

اجزاء DSS

1.پايگاه داده(DataBase)

 

2. پايگاه مدل(Model Base)

 

3.نرم افزار DSS

 

پايگاه داده DSS

 

                                            ü DSSاز داده‌هاي داخل ( پايگاه هاي داده سازمان) ، داده‌هاي خارجي (اينترنت) و داده‌هاي شخصي فرد تصميم‌گير استفاده مي‌نمايد.

 

                                            üDSS مي تواند خود داراي Database مستقل بوده يا از پايگاههاي داده سازمان استفاده نمايد.

انواع DSS از لحاظ پشتيباني

 

                        ü                   DSS هاي پشتيباني كننده از فرد

                                         üDSS هاي پشتيباني كننده از گروه(GDSS) 

یک DSS چه کار می کند

چه می شود اگر؟

یک مدیر گفت:“من مجبور نبودم اولین راه حلی که به نتیجه می رسد را انتخاب کنم، صرفا به دلیل اینکه این راه حل وقت بسیار زیادی می گیرد تا به پاسخ برسد، با استفاده از یک مدل و یک برنامه صفحه گسترده بر روی یک PC، اکنون من می توانم گزینه های مختلف را امتحان کنم و جایگزینی را انتخاب کنم که بهترین به نظر می رسد“

برخي از خصوصيات DSS

کاربرد های عملی

تصمیمات پزشکی

تصمیمات تجاری

تصمیمات کشاورزی

و . . .

 

           

نتایج استفاده از DSS برای AA

از 1990 تا کنون

عوامل موفقيت و شكست DSS

ميزان مهارت و تعامل كاربر

ميزان تجربه كاربر

پشتيباني مديريت عالي

زمان استفاده

تازگي برنامه

برگشت در سرمايه گذاري

منابع

تشكر و قدرداني

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 7:40  توسط بیدخام  |